PRO VÁSO NÁSCENYSPOLUPRÁCEAKTUALITYNAPIŠTE NÁMKONTAKTYFAQ GB icon

Rychlý kontakt

at [email protected]
tel Tel.: +420 773_ 826 319
fax Fax : +420 515_ 544 413


Objednávky

at [email protected]


Eurologos ve světě

Mapa poboček Eurologos

Co přináší zkušenosti

Logo 33 let skupiny Eurologos

Pro Vás

Nabízíme Vám:

Nabízíme následující jazykové kombinace:

čeština « » angličtina, němčina, italština, francouzština, ruština, slovenština, španělština, polština, nizozemština, portugalština, řečtina, čínština, japonština, arabština.
Ostatní jazyky a jazykové kombinace na požádání.

Naší prioritou je přistupovat ke každému zákazníkovi s plným nasazením, ochotou vyslechnout přesně jeho požadavky a představy a následně přizpůsobit naše aktivity k jeho plné spokojenosti. Z tohoto důvodu je každému zákazníkovi a jeho zakázce přiřazen projektový manažer, který je vždy ochoten a připraven konzultovat jakékoli připomínky a návrhy týkající se dané zakázky. A tak každý zákazník ví, na koho se může obrátit a kdo je odpovědný za zdárný průběh a dokončení prací na zakázce.

Kvalita našich vícejazyčných služeb je zaručena faktem, že Váš text projde vždy rukama alespoň jednoho rodilého mluvčího (ať už překladatele či editora) a tím vyloučí stylistickou nebo ortografickou nedokonalost překladu, která je tak častá u lokálních agentur pracujících pouze v rámci České republiky.

Nabízíme 3 úrovně kvality

Vyberte si přesně tu úroveň, která splní Vaše požadavky, a neplaťte zbytečně za to, co nepotřebujete.

  1. Translation quality zahrnuje samotný překlad a základní jazykovou korekturu. Přeložený text je gramaticky bezchybný a odpovídá sémanticky a stylisticky výchozímu textu.
  2. Adaptation quality zahrnuje navíc geostylistickou a sociostylistickou úpravu textu, která bude provedena rodilým mluvčím přímo na cílovém trhu. Tento postup zaručuje, že Váš text bude nejen bezchybně přeložen, ale bude také přizpůsoben kulturním podmínkám trhu, pro který je určen.
  3. Editing quality doporučujeme v případě, kdy je Váš text určen k publikaci. Zahrnuje předtiskovou korekturu a případně grafickou úpravu přeloženého textu.

Nejste si jistí, jakou úroveň překladu potřebujete? Neváhejte se na nás obrátit, rádi s Vámi celou záležitost prokonzultujeme.

Aktuálně

Abychom našim zákazníkům mohli poskytnout ještě lepší služby v ještě větším rozsahu, hledáme překladatele a tlumočníky pro rozšíření našich řad.
Pokud máte zájem s námi spolupracovat, vyplňte prosím tento dotazník.


Rychlá kalkulace

Ceny zde vypočítané mají pouze orientační charakter. Formulář počítá pouze jazy- kové kombinace zahrnující češtinu.
Minimální rozsah překladu je 250 slov.

Z jazyka:
Do jazyka:
Zdrojových slov:
nebo
Normostran:
Zhotovení do 48 hod:
Odborný text:

Pro cenu ostatních jazykových kombinací nás kontaktujte na [email protected]